Українські реферати та курсові
Здравствуйте, Гость | Авторизация | Регистрация  | Новости
 Головне меню
- Головна сторінка
- Новини
- Методичні вказівки
- Пошук
- Кабінет
- Роботи відвідувачів
- Замовлення
- Питання - відповіді
- Ваші відгуки
- Карта сайту
- Дошка оголошень
- Форум
- Бібліотека
Все про туризм, де зупинитись, нерухомість в Карпатах, відпочинок в Яремче, Ворохті, Татарові та Буковелі, вибір житла та пошук супутників на форумі Яремче.
Kонтекстная реклама
Особливості змістовного наповнення основної частини

Основна частина
Основна частина роботи складається з розділів (глав), підрозділів (пунктів, підпунктів), абзаців. Тут розглядаються та вирішуються накреслені завдання дослідження, описується його методика, аналізуються одержані результати, формулюються методичні рекомендації.

Основна частина може поділятися на теоретичну і практичну. Теоретична, як правило, містить критичний огляд наукової літератури з обраної теми, аналіз існуючих поглядів на предмет дослідження, визначення невирішених аспектів проблеми, обґрунтування свого власного підходу до матеріалу, тобто висвітлення теоретичних засад дослідження

Теоретичну частину можна назвати: „Розвиток ідеї..", „Теоретичні засади...", „Наукові основи...", „Розвиток уявлень про..." „Становлення та розвиток..." тощо.

Огляд літератури з теми має виявити глибоке знання виконавцем спеціальних джерел, вміння їх систематизувати, виокремлювати суттєве, оцінювати попередньо зроблене іншими дослідниками, визначати головне в сучасному стані проблеми. В огляді літератури виконавець окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критичні висвітлюючи роботи попередників, автор повинен визначні: питання, що залишилися невирішеними і, отже, з'ясувати міст своєї роботи в їх розв'язанні. Доцільно закінчити цей розділ коротким резюме щодо необхідності проведення досліджень даній галузі.

У практичній частині, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, наводять методи вирішення завдань розробляють загальну методику проведення дослідження. Ту детально аналізується обраний матеріал, проводиться його класифікація, виявлення суттєвих ознак, узагальнення отриманих результатів, описуються експерименти.

Як дипломна, так і магістерська роботи можуть включати розділ, присвячений практичному застосуванню одержаних результатів у викладанні фахового предмета або у вихованні учнів.

Основна частина роботи містить, як правило, два-три розділи і декілька підрозділів Зміст розділів має відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Виклад матеріалу в структурних частинах роботи підпорядковується меті дослідження. Розділи основної частини, зазвичай, містять:
^ огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;
^ виклад загальної методики і основних методів;
^ експериментальну частину і методику досліджень;
^ проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;
^ аналіз і узагальнення результатів.

Текст кожного розділу розпочинається з нової сторінки. Він може ділитись на пункти (нагадаємо, що вони позначаються подвійними індексами, як-то: 2.3. - третій пункт другого розділу), а пункти - на підпункти (2.3.1. - перший підпункт третього пункту другого розділу; 2.4.2. - другий підпункт четвертого пункту другого розділу). На початку розділу подається невеликий вступ (кілька речень), який націлює на сприйняття викладеної у ньому інформації. Якщо у "Вступі" до роботи в цілому зроблено загальний огляд літератури з поставленої проблеми, то в розділі, зазвичай, компактно аналізуються джерела (точки зору) з окремого питання, якому присвячено розділ.

Кожний розділ закінчується висновками, що містять стислий виклад наукових і практичних результатів, отриманих у цьому розділі. Окремо виділяти і називати їх не обов'язково - можна просто завершити розділ кількома реченнями узагальнюючого характеру.

Дипломники за можливості, а магістранти обов'язково мають дати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності отриманих результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних робіт, обґрунтування потреби подальших досліджень, а також вказати на негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Дата публикации: 27.06.2006
Страница прочитана: 1255 раз

Вернуться назад


Комментарии (0)
Вы не авторизованы! Комментарии могут оставлять только зарегистрированные и авторизованные пользователи!

 Реклама

Реферати та курсові
 Наші координати
E-mail: admin[@]studentu.org.ua
Тел. +38-067-874-35-92
Icq 2-353-695
 Питання-відповіді
Как перевести деньги на мобильный телефон, если у меня нет телефона
Какой курс пересчета у.е.
А если я буду отправлять деньги не с того номера которий указал
Я замовив більше ніж 24 год назад реферат. Відповіді немає.Чому?
Чому у вас так дешево коштує написання роботи, наприклад, диплом - 300 грн.
 Friend
http://loto-market.com/ http://loto-market.com/.